Premium Content

Why Trust Techopedia

What Does Premium Content Mean?

Premium content is a type of digital content that may be accessed for a fee, and is usually of higher quality or more desirable than free content. It is mainly a digital marketing strategy that is used to differentiate between standard (free) marketing content and exceptionally informative content. It is also used by digital media companies (videos, music, TV shows) to deliver content under a paid subscription.

Advertisements

Techopedia Explains Premium Content

Premium content can be in the following forms:

  • In-depth articles, usually 3000+ words
  • E-books
  • Lengthy videos
  • Whitepapers
  • Tutorials
  • TV Shows
  • Movies
  • Music

Premium content is usually available for a fee or is part of a paid subscription plan. The key objective behind premium content is to gain revenue or traffic by producing content that is information rich, insightful and is not that easily available on the Internet. Websites providing premium content usually also have free content to attract visitors/viewers to related but lesser quality content.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…