Virtual File Allocation Table

Why Trust Techopedia

What Does Virtual File Allocation Table Mean?

A virtual file allocation table (VFAT) is an extension to the file allocation table (FAT) from Windows 95 and onward for creating, storing and managing files with long names. VFAT enables a hard disk drive to store files with names that are more than eight characters long.

Advertisements

Techopedia Explains Virtual File Allocation Table

A VFAT is primarily an upgrade to the file allocation table (FAT) system, and is installed as a driver on a host computer. After installation, VFAT runs in a 32-bit protected mode VCACHE cache. Unlike FAT, which restricts file names to having no more than eight characters, VFAT expanded that range to accommodate up to 255 characters. VFAT is also supported by other operating systems and is installed as a driver extension for all of them.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…