Wireless Application Protocol

Why Trust Techopedia

What Does Wireless Application Protocol Mean?

Wireless application protocol (WAP) is a communications protocol that is used for wireless data access through most mobile wireless networks. WAP enhances wireless specification interoperability and facilitates instant connectivity between interactive wireless devices (such as mobile phones) and the Internet.

Advertisements

WAP functions in an open application environment and may be created on any type of OS. Mobile users prefer WAP because of its ability to efficiently deliver electronic information.

Techopedia Explains Wireless Application Protocol

The WAP cascading style sheet (CSS) is a mobile rendering of the World Wide Web that allows developers to format screen sizes for mobile device adaptability. Reformatting is not required when using WAP CSS content, which controls page layout compatibility with a variety of mobile device display screens.

The core interface of WAP architecture is the WAP datagram protocol, which manages the transmission layer protocols of Internet models and facilitates operations between mobile wireless networks and platforms, independent of upper layer protocols. The transport layer deals with physical network issues, allowing wireless global operations to readily access wireless gateways. A WAP gateway is a server that facilitates wireless network access.

The WAP Forum, now known as the Open Mobile Alliance (OMA), provides WAP tool testing, specification development and support for all mobile services.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…