Wireless Transport Layer Security

Why Trust Techopedia

What Does Wireless Transport Layer Security Mean?

Wireless Transport Layer Security (WTLS) refers to the security level for applications that use the Wireless Application Protocol (WAP). The concept behind WTLS is largely based on Transport Layer Security (TLS) version 1.0, which was modified to allow WTLS to provide sufficient privacy management, efficient authorization of data and data integrity while the message is in the transport layer.

Advertisements

Techopedia Explains Wireless Transport Layer Security

WLTS was needed because mobile networks were not able to guarantee an end-to-end security of their data. The then available TLS was especially modified for wireless users. Initially, mobile network devices showed issues like low processing ability, limited bandwidth and inadequate memory size. WTLS was designed to overcome these issues and to provide high security to the data. WTLS supports datagrams in low-bandwidth conditions; it also provides an adequate handshake through dynamic key reloading, which makes it possible for encryption keys to be regularly updated during a secure connection time. This encryption method leads to a secure environment for clients and servers to communicate over a secure authenticated connection.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…