Extensible Media Commerce Language

Why Trust Techopedia

What Does Extensible Media Commerce Language Mean?

Extensible media commerce language (XMCL) is a rule for electronic multimedia language use. The Association of American Publishers defines XMCL as a rights specification language. Business rules are defined within XMCL for consumer licensure as it pertains to digital media.

Advertisements

The primary purpose of XMCL is to enable digital media interchangeability within business systems or networks. Additionally, XMCL provides a type of model or standard to follow during the digital media exchange process. Its structure is based on XML.

Techopedia Explains Extensible Media Commerce Language

XMCL is a language model outlining six steps for digital media rights management – create, package, publish, distribute, license and consume. Content negotiations are fine-tuned through the use of XMCL, and the steps that are used depend on the service specifications of a given business. One end contains the publishing and licensing side, while the other end is composed of the content packaging system and rule enforcement concepts. Rights management systems have incorporated all parts of XMCL. Furthermore, XMCL supports a variety of business models such as digital ownership, videos on demand, pay-per-view videos, video subscriptions and video rentals. When a customer makes a purchase, the business system identifies the purchase and produces an XMCL document. Then, a trusted system takes the XMCL document, acts upon it and enforces it.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…