Pebibyte

Why Trust Techopedia

What Does Pebibyte Mean?

A pebibyte (PiB) is a unit of digital information storage used to denote the size of data. It is equivalent to 250, or 1,125,899,906,842,624, bytes and equal to 1,024 tebibytes.

Advertisements

Techopedia Explains Pebibyte

Pebibyte is related to a petabyte, which is equal to 1015, or 1,000,000,000,000,000, bytes. It comes before exbibyte and after tebibyte.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…