Disk Drive

Why Trust Techopedia

What Does Disk Drive Mean?

A disk drive is a technology that enables the reading, writing, deleting and modifying of data on a computer storage disk. It is either a built-in or external component of a disk that manages the disk’s input/output (I/O) operations.

Advertisements

A disk partition in a hard disk is also known as a disk drive, such as drive C and drive D, etc.

Techopedia Explains Disk Drive

A disk drive is one of the most important computer components that helps users store and retrieve data from a disk. The nature and type of disk drive vary on par with the underlying disk.

For example, a hard disk, which is known as a hard disk drive (HDD), is generally embedded within the disk itself. For floppy disks, an external component is installed within a computer and performs read/write (R/W) operations when a floppy disk is inserted.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…