Thyristor

Why Trust Techopedia

What Does Thyristor Mean?

A thyristor is a solid state and four-layered semiconductor used in electronic devices and equipment to control electrical power or current output through a phase angle control technique.

Advertisements

A thyristor is also known as a semiconductor-controlled rectifier (SCR) or silicon controlled rectifier (SCR).

Techopedia Explains Thyristor

Thyristors are primarily designed to amplify and rectify the electrical currents that flow in high-powered electronic devices. A thyristor’s four layers consist of a series of N and P-type material that connect with the anode, cathode and a logic gate. When a current is applied at the gate, the thyristor allows an amplified current to flow form anode to cathode.

Although thrysitors can only transmit currents in one direction, they have three different operating modes: reverse blocking, forward blocking and forward conducting.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…