Carbon Copy

Why Trust Techopedia

What Does Carbon Copy Mean?

Carbon copy (cc or c.c.) refers to the process of sending a copy of an email message to one or more recipients. It is used in Internet-based email communication systems to simultaneously broadcast or address multiple email addresses. Carbon copy is also known as first carbon copy (first cc) or courtesy copy (cc).

Advertisements

Techopedia Explains Carbon Copy

Inspired by traditional print-based communication, the carbon copy (cc) concept is now applied to email messages. Generally, there is no limit to the number of recipients included in the cc field. Carbon copy works like the "To" element and email body but provides a method of separately addressing primary and secondary contacts.

For example, an email addressed to a manager may be useful for the manager’s team members or related personnel. Thus, the manager’s email address is entered in the "To" field, and other recipients are added to the "CC" field.

Recipients that are carbon copied on email messages have the ability to see and reply to all email addresses in the "CC" and "To" fields.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…