Hypertext Transport Protocol Secure

Why Trust Techopedia

What Does Hypertext Transport Protocol Secure Mean?

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) is a variant of the standard web transfer protocol (HTTP) that adds a layer of security on the data in transit through a secure socket layer (SSL) or transport layer security (TLS) protocol connection.

Advertisements

HTTPS enables encrypted communication and secure connection between a remote user and the primary web server.

Techopedia Explains Hypertext Transport Protocol Secure

HTTPS is primarily designed to provide enhanced security layer over the unsecured HTTP protocol for sensitive data and transactions such as billing details, credit card transactions and user login etc. HTTPS encrypts every data packet in transition using SSL or TLS encryption technique to avoid intermediary hackers and attackers to extract the content of the data; even if the connection is compromised.

HTTPS is configured and supported by default in most web browsers and initiates a secure connection automatically if the accessed web servers requests secure connection. HTTPS works in collaboration with certificate authorities that evaluates the security certificate of the accessed website.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…