Voice Over Internet Protocol

Why Trust Techopedia

What Does Voice Over Internet Protocol Mean?

Voice over Internet Protocol (VoIP) is a technology used for delivering different kinds of data from a source to a destination using IP (Internet Protocol). The data may be in many forms, including files, voice communication, pictures, fax, or multimedia messages. VoIP is most often used for telephone calls, which are almost free of charge.

Advertisements

Techopedia Explains Voice Over Internet Protocol

Data is more secure and faster with private networks, but the costs are much higher. For the purpose of a communication system with very low cost, internet phone lines were introduced. This technology provides fast and high-quality voice communication all over the world.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…