Menu Bar

Why Trust Techopedia

What Does Menu Bar Mean?

A menu bar is a row or strip of menu items titles that, when clicked, display dropdown menus of other items or commands. A menu bar is an integral graphical user interface (GUI) component for a variety of software applications. In Windows, a menu bar is located at the top of an application window. A Macintosh menu bar is fixed at the top of the display screen.

Advertisements

Techopedia Explains Menu Bar

Menu bar items are tailored to specific software applications. Although most software applications have menu bars, they do not all contain the same submenus. Additionally, similar submenus do not necessarily contain the same command and menu item subsets. Common menu bar items include File, Edit and View submenus.

Some menu bar items have shortcut key combinations that allow options to be selected without searching for each dropdown menu item. Windows examples include copy (Ctrl+c), paste (Ctrl+v) and undo (Ctrl+z).

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…