Trojan Horse

Why Trust Techopedia

What Does Trojan Horse Mean?

A Trojan horse is a seemingly benign program that when activated, causes harm to a computer system.

Advertisements

A Trojan horse is also known as a Trojan virus or Trojan.

Techopedia Explains Trojan Horse

The Trojan horse is named for ancient Greece’s apparent gift of peace to the Trojans, when a giant wooden horse was secretly filled with Greek warriors. After the Trojans allowed the horse to enter their great city, the Greek warriors emerged from the horse gained control of the city of Troy.

The following are types of trojan horses:

  • Backdoor Trojan: opens a back door for a user to access a victim’s system at a later time
  • Downloader: This Trojan downloads malicious software and causes harm to the victim’s computer system.
  • Infostealer: This Trojan attempts to steal information from the victim’s computer.
  • Remote Access Trojan (RAT): This can be hidden in games or other programs of a smaller variety and give the attacker control of the victim’s computer.
  • Data Sending Trojan: This gives the perpetrator sensitive information like passwords or other information programmed to be hijacked.
  • Destructive Trojan: This destroys the victim’s files.
  • Proxy Trojan: As a proxy server, this allows the attacker to hijack a victim’s computer and conduct illegal activities from the victim’s computer.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…