Clock Cycle

Why Trust Techopedia

What Does Clock Cycle Mean?

In computers, the clock cycle is the amount of time between two pulses of an oscillator. It is a single increment of the central processing unit (CPU) clock during which the smallest unit of processor activity is carried out. The clock cycle helps in determining the speed of the CPU, as it is considered the basic unit of measuring how fast an instruction can be executed by the computer processor.

Advertisements

A clock cycle is also known as a clock tick.

Techopedia Explains Clock Cycle

Early computer processors and CPUs used to execute one instruction per clock cycle. However, with advances in microprocessor technology, modern microprocessors such as superscalar are capable of executing multiple instructions per clock cycle. Most CPU processes need multiple clock cycles, as only simple commands can be carried out in each clock cycle. Load, store, jump and fetch operations are some of the common clock cycle activities.

The clock speed of a processor is measured in hertz, which is clock cycles per second. A CPU which completes three billion clock cycles per second has a clock speed of 3 GHz.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…