Digital Video

Why Trust Techopedia

What Does Digital Video Mean?

Digital video (DV) is video that is captured and stored in a digital format as ones and zeros, rather than a series of still pictures captured in film. Digital, versus analog, signals are used. Information is processed and stored as a sequence of digital data for easy manipulation by computers, but the video is still presented to the viewer through a screen in analog form.

Advertisements

Techopedia Explains Digital Video

Digital video is composed of a series of orthogonal bitmap (BMP) images displayed in constant rapid succession with common frequencies of 15, 24, 30 and 60 frames per second (FPS); the more frames the DV has, the more movement details are captured or displayed.

As a point of reference, good quality movies and videos are recorded and viewed at 60 FPS, while super slow motion videos are taken with high-speed photography equipment at more than 1,000 FPS and then viewed at standard rates. Each orthogonal BMP image or frame in the DV includes a raster of pixels with width and height expressed in number of pixels, known as resolution. The higher the captured video’s resolution, the higher its clarity and quality.

Because of digital manipulation, a video can be upscaled, or captured in low resolution and displayed in higher resolution with obvious losses in perceived and numerical quality. However, a high resolution video can be successfully downscaled without perceived quality loss, even though the images are perceivably smaller and, thus, of a lower quality on a high resolution screen.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…