Subnet Mask

Why Trust Techopedia

What Does Subnet Mask Mean?

A subnet mask is a 32-bit number used to differentiate the network component of an IP address by dividing the IP address into a network address and host address. It does so with bit arithmetic whereby a network address is bit multiplied by the subnet mask reveal the underlying subnetwork. Like the IP address, a subnet mask is written using the “dotted-decimal” notation.

Advertisements

A subnet mask is also known as an address mask.

Techopedia Explains Subnet Mask

Subnet masks are used to design subnetworks, or subnets, that connect local networks. It determines both the number and size of subnets where the size of a subnet is the number of hosts that can be addressed.

In simplistic terms, you can create a subnet mask by taking the 32-bit value of an existing IP address, choosing how many subnets you want to create or alternatively, how many nodes you need on each subnet, and then setting all subsequent network bits to “1” and host bits to “0”. The resulting 32-bit value is your subnet mask.

A subnet mask also pinpoints the endpoints of the range of IP addresses for a subnet. In any given network, two host addresses are always reserved for special purposes. The “0” address becomes the network address or network identification and the “255” address is assigned as a broadcast address. These cannot be assigned to a host.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…