Committed Information Rate

Why Trust Techopedia

What Does Committed Information Rate Mean?

In frame relay networks, the committed information rate
(CIR) is the bandwidth that is allocated to a logical connection in a permanent
virtual circuit (PVC). The bandwidth is guaranteed by the provider even if
other customers are sharing the same physical connection over frame relay. The
bandwidth is expressed in kilobits per second.

Advertisements

Techopedia Explains Committed Information Rate

With frame relay networks, multiple customers can share the
same physical wires using virtual circuits. Since different customers have
different bandwidth needs, providers can designate faster connections to those
who need them with a committed information rate. A streaming video
provider running a content delivery network needs more throughput than a
customer primarily sending text data, for example. Under a CIR, a customer is guaranteed a certain bandwidth under a service level agreement. Frame relay
connections are also usually burstable with an excess information rate (EIR) or
peak information rate (PIR).

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…