High-Level Data Link Control

Why Trust Techopedia

What Does High-Level Data Link Control Mean?

A high-level data link control (HDLC) is a protocol that is a bit-oriented synchronous data link layer. HDLC ensures the error-free transmission of data to the proper destinations and controls the data transmission speed.

Advertisements

HDLCs can provide both connection-oriented and connectionless services.

Techopedia Explains High-Level Data Link Control

A high-level data link control defines rules for transmitting data between network points. Data in an HDLC is organized into units called frames and is sent across networks to specified destinations. HDLC also manages the pace at which data is transmitted. HDLC is commonly used in the open systems interconnection (OSI) model’s layer 2.

HDLC frames are transmitted over synchronous links or asynchronous links, which do not mark the start and end of frames. This is done using a frame delimiter or flag, which contains unique sequence of bits that are not visible inside a frame.

There are three types of HDLC frames:

  • Information frames/User data (I-frames)
  • Supervisory frames/Control data (S-frames)
  • Unnumbered frames (U-frames)

The common fields within an HDLC frame are:

  • Flag
  • Address
  • Control information
  • Frame check sequence

The HDLC protocol is used by a variety of standards implemented in the protocol stacks of X.25, V.42 and ISDN and many other protocol stacks.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…