Access Code

Why Trust Techopedia

What Does Access Code Mean?

An access code is a series of numbers and/or letters that allow access to a particular system. An access code may be a password, although passwords are generally used in conjunction with usernames. Access codes need not be attached to a specific user; many users could use the same access code for a specific system or object without being identified as a specific user.

This term is also known as an access key.

Advertisements

Techopedia Explains Access Code

The access code is also used for authentication. In telecommunications, an access code is required before a user can be connected to a specific region. National access codes are used in dialing domestic numbers, while international access codes are used in dialing international numbers. A PIN is also a sort of access code that is shared between a specific user and the system.

Access codes are also used in digital systems, behaving like a locked door to limit access from the outside world. A person must have the key to gain access to the system, which is the access key or code.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…