Access Method

Why Trust Techopedia

What Does Access Method Mean?

An access method is a software component, operating system service or network interface that handles the storage/retrieval and sending/receipt of data. Access methods provide an application programming interface (API) for programmers to perform these services, which rely on low-level, specialized instructions.

Advertisements

In the 1960s, access methods were introduced by IBM as part of the mainframe OS/360 to provide access to data stored on disks, magnetic tapes and other external storage devices. In non-mainframe operating systems, this function is handled by device drivers.

Techopedia Explains Access Method

Access methods provide a convenient service to programmers for managing data storage and transmission. While providing the programmer with flexibility, the abstraction hides the many details regarding low-level disk access and communication protocol operations.

Access methods include internal structures to organize data as data sets, system-provided programs or macros to define data sets, and utility programs for data set processing. Error detection and correction capabilities are also provided.

Storage-oriented access methods include:

 • Basic direct access method (BDAM)
 • Basic sequential access method (BSAM)
 • Basic partitioned access method (BPAM)
 • Queued sequential access method (QSAM)
 • Indexed sequential access method (ISAM)
 • Virtual storage access method (VSAM)
 • Object access method (OAM)

Network-oriented access methods include:

 • Basic telecommunications access method (BTAM)
 • Queued teleprocessing access method (QTAM)
 • Telecommunications access method (TCAM)
 • Virtual telecommunications access method (VTAM)
 • Channeled access method (CAM)
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…