ASCII Art

Why Trust Techopedia

What Does ASCII Art Mean?

ASCII art refers to images that are created using the ASCII text characters. The images are created by either converting an existing image to ASCII characters by hand or starting from scratch and using the characters to create a decent approximation of something. ASCII art runs the range from very basic to photo realistic as more characters are used to create the image.

Advertisements

Techopedia Explains ASCII Art

ASCII art is very similar to emotions in that they can be used to inject a little fun into a message or document. The more detailed ASCII art renders famous people, landscapes and so on into ASCII with stunning accuracy. ASCII art can be used in emails, web pages, documents – basically anywhere you can input ASCII characters.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…