Humanware

Why Trust Techopedia

What Does Humanware Mean?

Humanware is defined in IT as hardware or software that is
built around user capabilities and user needs. This often involves creating a
particular visual or physical interface for a given set of users. The design
and engineering of humanware starts with the user’s interests and needs first,
and designs the infrastructure accordingly.

Advertisements

Techopedia Explains Humanware

The philosophy behind humanware is that instead of starting with
an implementation goal, the software or IT architecture design process starts
with an understanding of what users will need. For example, in a traditional
desktop system, humanware might involve changing the visual interface to make
it more accessible to those with low computer literacy. Another excellent and
very common example is the designing of hardware systems for persons with
disabilities. Here, the design work starts with the basics of what disabled
individuals need from a system – whether it be elevated height of
operation, features for the visually impaired, alternatives to conventional
mouse and keyboard input, or other changes.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…