Browser Caching

Why Trust Techopedia

What Does Browser Caching Mean?

Browser caching is a technique in which part or most of recently used Web pages and data are temporarily stored in a Web browser. It is used to increase a user’s browsing speed by locally downloading Web page components in the browser cache.

Advertisements

Techopedia Explains Browser Caching

Browser caching works by examining each Web page visited by a user and identifying its parts/components that can be saved offline. The browser does not necessarily store the entire Web page, but stores components that are not likely to be changed on a frequent basis.

For example, images, logos, banners and CSS/Java code rarely change. Browser caching stores this data in the browser cache, so that once the user revisits that Web page, there is no need to redownload such components. This results in a faster Web page load, as a good proportion of the data is already stored in the user’s local system.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…