Cancelbot

Why Trust Techopedia

What Does Cancelbot Mean?

A cancelbot is a tool for the bulletin-board Usenet Internet groups that effectively cancels a message or post. Administrators or others send cancelbots to automatically erase duplicate material, objectionable material or other unwanted content.

Advertisements

Techopedia Explains Cancelbot

Developed in the 1980s, Usenet was an early form of Internet forum built on a command line, text-only interface. Cancelbots are a utility of this platform, and have been debated as potentially censorious or stifling to free expression in Usenet groups.

In fact, the use of cancelbots cuts both ways. For instance, a cancelbot released in September of 1996 was said to have “wiped out” 25,000 messages in a somewhat arbitrary way. Other instances of cancelbots appear to have been generated for a single user’s preferences. However, systems administrators like to have the ability to cull listings with cancelbots in particular ways.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…