Loose Coupling

Why Trust Techopedia

What Does Loose Coupling Mean?

Loose coupling describes a coupling technique in which two or more hardware and software components are attached or linked together to provide two services that are not dependent on one another. This term is used to describe the degree and intent of interconnected but non-dependent components within an information system.

Advertisements

Loose coupling is also known as low or weak coupling.

Techopedia Explains Loose Coupling

Loose coupling is primarily used in enterprise networks and systems to reduce the amount and intensity of risk found in highly dependent systems. A system with multiple components is less likely to have performance issues when those components are loosely coupled.

For example, in a client/server computing architecture, discounnecting the client from the server will result in the unavailability of some functions, but the client will still be able to work independently of the server.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…