Cluster Controller

Why Trust Techopedia

What Does Cluster Controller Mean?

In a network, a cluster controller is a machine that is used to manage other machines in a cluster. A cluster controller distributes jobs to the other machines for processing and receiving output from the other machines. These cluster controllers have different names in different networks. In Hadoop, for example, this cluster controller is called a NameNode.

Advertisements

Techopedia Explains Cluster Controller

While computer clusters allow for solving difficult computation problems quickly or maintaining high availability, administrators still need some way to control them. In most clustering schemes, one machine is designated as a cluster controller. This machine is responsible for distributing pieces of work to the other machines, handling failover and receiving output from the other machines. The cluster is typically configured in a master-slave arrangement, with the cluster controller serving as the master. The concept, if not the name, is common in clustering systems. In MAAS, it is known as a NodeGroup and in Hadoop it is called a NameNode.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…