Commercial Mobile Radio Services

Why Trust Techopedia

What Does Commercial Mobile Radio Services Mean?

Commercial Mobile Radio Service (CMRS) is a regulatory
classification for mobile phone service in the U.S. created by the Federal
Communications Commissions in 1993. It governs cellular, SMR/ESMR and PCS
communication under a single regulatory umbrella. Under the law, mobile
services are regulated as common carriers if they wish to deliver services to
the general public.

Advertisements

Techopedia Explains Commercial Mobile Radio Services

The Commercial Mobile Radio Service classification was created by the U.S. Federal Communications Commission as part of the Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993. It initially covered paging, land mobile services, specialized mobile radio services, public coast stations and other wireless communications methods where providers offered services to the general public for a fee. It essentially brought all mobile services under one regulatory umbrella while cell phone technology was only just becoming widespread among consumers. The regulation makes a distinction between for-profit services and private services.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…