Cognitive Architecture

Why Trust Techopedia

What Does Cognitive Architecture Mean?

Cognitive architecture is a hypothesis inspired by the human mind in which systems work together along with the necessary resources to attain intelligent behavior in any complex environment. Cognitive architecture’s aim is the development of artificial agents that support the same capabilities as that of the human mind. In other words, it focuses on the tight integration between cognitive science and artificial intelligence.

Advertisements

Techopedia Explains Cognitive Architecture

Cognitive architecture focuses on both the development of artificial intelligence as well as the modeling of natural intelligence. A fully functional cognitive architecture should be able to integrate intelligence and capabilities from interactions. Cognitive architecture should be able to represent elements from the short-term and long-term memories about the beliefs, goals, ideas and knowledge of the system. It should able to depict clearly the functional procedures that function based on the structures available in the system, which include both learning and performance mechanisms. Again, the beliefs associated with cognitive architecture could change in time, like the human mind.

Cognitive architecture helps in identifying the infrastructure necessary for an intelligent system. Some cognitive architecture is based on the-mind-is-like-a-computer rules, while some are based on generic rules. An ideal cognitive architecture should be capable of improving the decision-making ability via learning. It should be capable of developing plans and solving issues for intelligent systems to attain their goals. Unlike traditional artificial systems which are designed and function from rules and then learn, cognitive architecture employs bio-inspired techniques, especially for learning based on interactions.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…