CONFIG.SYS

Why Trust Techopedia

What Does CONFIG.SYS Mean?

CONFIG.SYS is a configuration file on DOS systems.
It is a text file that contains the settings and commands to load drives in a DOS system. This is a primary configuration file for OS/2 and DOS OS. This file
was introduced in DOS and is replaced for 32-bit Windows versions
with CONFIG.NT.

Advertisements

Techopedia Explains CONFIG.SYS

The CONFIG.SYS file is read every time a DOS system is booted. The system then reads that file and executes the command following it. Users can easily make changes as per their requirements by simply saving changes in the CONFIG.SYS file. Since it is a text file, it can be edited it in any editing program. This file is located in the root directory of the drive; this is the same location from where system is booted.

The most common commands in the CONFIG.SYS file include:

  • BUFFERS= This command is used to specify the buffer size.
  • FILES= This command is used to determine the number of files that a user can open simultaneously.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…