Continuity Test

Why Trust Techopedia

What Does Continuity Test Mean?

In the field of electronics, a continuity test is a technique
to check and verify the current flow in the electric circuit between two paths. A continuity test is important for identifying any breaks or issues in the flow of current an electrical
circuit.

Advertisements

Techopedia Explains Continuity Test

A continuity test is mostly performed by providing a small voltage between the selected paths. If the flow of electrons is not continuous due to damaged components, broken conductors or high resistance, the circuit is considered “open.” Multimeters and ohmmeters are normally used for continuity tests. Specialized continuity testers are also available which are more basic in nature, inexpensive and have a lightbulb which glows in the case of current flow. The continuity test is performed on an electrical circuit when it is not powered and with help of the testing device.

A continuity test is an important test in determining the damaged components or broken conductors in a circuit. It can also help in determining if the soldering is good, if the resistance is too high for flow of current or if the electrical wire is broken between two points. A continuity test can also help in verifying or reverse-engineering an electrical circuit or connection.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…