Critical Error

Why Trust Techopedia

What Does Critical Error Mean?

A critical error is a serious computer error that
forces the program to stop and it becomes impossible for the running program,
operating system or software to continue working normally. This error might
cause the computer to reboot or freeze.

Advertisements

Techopedia Explains Critical Error

A critical error is an error that causes a program to abort. A critical error might occur in an operating system, a running application, program or software. In this process, the operation that was being performed is aborted, and data may be lost. This may even result in freezing or spontaneous rebooting of the computer.

A critical error can be due to causes such as:

  • An illegal instruction being attempted
  • A program attempting to perform something which is impossible
  • Invalid code being accessed

One of the most well-known critical errors in computing is the infamous Blue Screen of Death (BSoD) in Microsoft Windows operating systems.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…