Business Process Automation

Why Trust Techopedia

What Does Business Process Automation Mean?

Business Process Automation (BPA) is the digitalization of key business processes with computing technology and cloud computing services.

Advertisements

BPA is based on three fundamental principles:

  • Orchestration: Allows organizations to centralize management of its enterprise computing architecture.
  • Integration: Supports business functions by ensuring the BPA system is spread across the process-centric boundaries of an organization.
  • Automated execution: Reduces the need for human intervention.

Techopedia Explains Business Process Automation

The BPA process is geared toward implementing software applications to automate routine business tasks through initiation, execution and completion, while achieving enterprise-wide workflow efficiency. An Enterprise Resource Planning (ERP) system is often conceived as a BPA implementation outcome.

BPA is designed to maintain efficiency and increase the stability and operational productivity of an underutilized workforce by integrating business critical software applications. BPA works by analyzing critical and non-critical business processes and their relationship and dependency on other business processes and external partners, in addition to developing or sourcing automated software and computing processes.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…