Daisy Wheel Printer

Why Trust Techopedia

What Does Daisy Wheel Printer Mean?

A daisy wheel printer is a specific type of mechanical impact printer popular in the 1970s that used individual letter, number and symbol keys to imprint text on paper. This innovation on the electric typewriter became popular for its speed and quality, but later fell out of fashion in the 1990s.

Advertisements

Techopedia Explains Daisy Wheel Printer

Part of the appeal of a daisy wheel printer was that it
would produce what was called “letter-quality” print. Another popular type of printer
of that time, the dot matrix printer, usually did not produce letter-quality
text, but produced a rather rough output of text characters generated by
sequences of small dots. Because the daisy wheel printer used a letter-quality
imprint, the print results were letter quality. However, in the 1980s,
manufacturers started coming up with laser printers and inkjet printers that
would provide letter-quality printing, and daisy wheel printers largely became
obsolete.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…