Data Mapping

Why Trust Techopedia

What Does Data Mapping Mean?

Data mapping is a process used in data warehousing by which different data models are linked to each other using a defined set of methods to characterize the data in a specific definition. This definition can be any atomic unit, such as a unit of metadata or any other semantic. This data linking follows a set of standards, which depends on the domain value of the data model used.

Advertisements

Data mapping serves as the initial step in data integration.

Techopedia Explains Data Mapping

Data mapping can be applied in several ways using procedural codes, Extensible Style Sheet Language Transformation and other existing graphical interfaces. The technique involves evaluating data values in different data sources, as well as automatically and simultaneously discovering complex mappings between the sets. Data mapping is also used to consolidate multiple databases into a single database.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…