Error Control

Why Trust Techopedia

What Does Error Control Mean?

Error control is the technique of detecting and correcting blocks of data during communication. In other words, it checks the reliability of characters both at the bit level and packet level. If proper error control is in place, transmitted and received data is ensured to be identical, as in many cases communication channels can be highly unreliable.

Advertisements

Techopedia Explains Error Control

Data can be corrupted while in transmission. In order to retain reliable communication, errors must be detected and corrected. Several error control protocols are available and make use of error detection and retransmission of corrected frames. Some of the common techniques used in error control is acknowledgements, timeouts and negative acknowledgements. In a network, two types of errors occur: single-bit errors and burst errors. With a single-bit error, only one bit of data is altered; in a burst error, two or more bits could be altered.

Forward error control and feedback error control are the two types of error-control mechanisms used in communications. In forward error control, additional redundant information is also transmitted along with the data. This helps the receiver to detect and determine the location of the error in the transmitted data. In backward or feedback error control, along with each character, a little additional information is provided for the detection of errors; the receiver in this technique performs no error correction. If the received data is found to contain errors, the entire data is retransmitted. Forward error control is less commonly used due to the amount of additional redundant information which is transmitted.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…