End-to-End Test

Why Trust Techopedia

What Does End-to-End Test Mean?

End-to-end testing is a methodology used to test whether the flow of an application is performing as designed from start to finish. The purpose of carrying out end-to-end tests is to identify system dependencies and to ensure that the right information is passed between various system components and systems.

Advertisements

Techopedia Explains End-to-End Test

End-to-end testing involves ensuring that the integrated components of an application function as expected. The entire application is tested in a real-world scenario such as communicating with the database, network, hardware and other applications.

For example, a simplified end-to-end testing of an email application might involve:

  • Logging in to the application
  • Accessing the inbox
  • Opening and closing the mailbox
  • Composing, forwarding or replying to email
  • Checking the sent items
  • Logging out of the application
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…