File Transfer

Why Trust Techopedia

What Does File Transfer Mean?

File transfer is the process of copying or moving a file from one computer to another over a network or Internet connection. It enables sharing, transferring or transmitting a file or a logical data object between different users and/or computers both locally and remotely.

Advertisements

Techopedia Explains File Transfer

A file transfer can be an upload or download. File Transfer Protocol (FTP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), BitTorrent and Simple File Transfer Protocol are the most common file transfer protocols used in computer networks and online.

There are two main types of file transfer:

  • Pull-Based: The file transfer request is initiated by the receiver.
  • Push Based: The file transfer request is initiated by the sender.

Moreover, other than network or Internet, file transfer can be performed manually by copying a file to a new folder/drive in the same computer or by copying it on a USB pen drive, CD or other portable storage device to be transferred to another computer.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…