Full Adder

Why Trust Techopedia

What Does Full Adder Mean?

A full adder is a digital circuit that performs addition. Full adders are implemented with logic gates in hardware. A full adder adds three one-bit binary numbers, two operands and a carry bit. The adder outputs two numbers, a sum and a carry bit. The term is contrasted with a half adder, which adds two binary digits.

Advertisements

Techopedia Explains Full Adder

A full adder takes two binary numbers plus a carry or overflow bit. The output is a sum and another carry bit. Full adders are made from XOR, AND and OR gates in hardware. Full adders are commonly connected to each other to add bits to an arbitrary length of bits, such as 32 or 64 bits. A full adder is effectively two half adders, an XOR and an AND gate, connected by an OR gate.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…