Baseband

Why Trust Techopedia

What Does Baseband Mean?

The word baseband has slightly different meanings or usage depending on the context, but traditionally, it is a signal at a very narrow frequency range on which data or information is superimposed and then transmitted. It is also called a lowpass signal since it can include near-zero frequencies. In this sense, a sound waveform is considered as a baseband while radio signals often rated in the megahertz levels are not considered baseband.

Advertisements

Techopedia Explains Baseband

Baseband has various uses in the technology industry. Depending on the context, it takes on slightly different meanings, with the commonality of it being a signal.

  • Baseband channel – is a communications channel that is able to transfer or transmit frequencies that are near zero. For example, Ethernet LANs and serial cables.
  • Digital baseband transmission – this pertains to using the baseband channel, described above, to transfer a stream of bits over an unfiltered wire.
  • Baseband bandwidth – equal to the highest frequency of a system, it is the upper bound frequency limit such as that of a lowpass filter.
  • Baseband signal – includes near-zero frequencies where other information containing higher frequencies are superimposed and then sent to smaller subbands.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…