Browsing

Why Trust Techopedia

What Does Browsing Mean?

Browsing is the act of looking through a set of information quickly, without a specific sense of purpose. In the context of the internet, it usually refers to using the world wide web. The term may imply a sense of aimlessness, with the user just wasting time on the internet.

Advertisements

Techopedia Explains Browsing

Browsing in the context of the internet typically means using a web browser. This can be with a specific purpose, such as using email or updating one’s status on a social media site, or just using the web with no purpose in particular, as in, “Oh, I’m just browsing.”

One advantage of hypertext systems like the world wide web is that it lets users find information without specifically looking at it, the way they might find a new book to read by looking at a library’s bookshelves. Browsing is typically contrasted with more methodical search strategies, such as using advanced options in a search engine.

The term “browsing” can also be applied to other hypertext systems, such as help systems or the earlier Gopher protocol.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…