Layer 2 Switch

Why Trust Techopedia

What Does Layer 2 Switch Mean?

A layer 2 switch is a type of network switch or device that works on the data link layer (OSI Layer 2) and utilizes MAC Address to determine the path through where the frames are to be forwarded. It uses hardware based switching techniques to connect and transmit data in a local area network (LAN).

Advertisements

A layer 2 switch can also be referred to as a multiport bridge.

Techopedia Explains Layer 2 Switch

A layer 2 switch is primarily responsible for transporting data on a physical layer and in performing error checking on each transmitted and received frame. A layer 2 switch requires MAC address of NIC on each network node to transmit data. They learn MAC addresses automatically by copying MAC address of each frame received, or listening to devices on the network and maintaining their MAC address in a forwarding table. This also enables a layer 2 switch to send frames quickly to destination nodes. However, like other layer switches (3,4 onwards), a layer 2 switch cannot transmit packet on IP addresses and don’t have any mechanism to prioritize packets based on sending/receiving application.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…