Cumulative Incremental Backup

Why Trust Techopedia

What Does Cumulative Incremental Backup Mean?

Cumulative incremental backup is a data backup process that saves data files and objects that have been modified since the last complete or archival backup. It is a data backup technique that only updates modified data rather than the complete data.

Advertisements

Techopedia Explains Cumulative Incremental Backup

Cumulative incremental backup is primarily a form of incremental backup other than differential incremental backup. Cumulative incremental backup works through backup software that has the ability to identify and maintain versions of data objects. Before initiating an incremental backup, the backup software looks for the last Level 0 incremental backup. If the last backup is also an incremental backup, it will record only changes made to the previous changes. This makes the backup process much leaner and quicker than the differential backup.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…