Lightweight Protocol

Why Trust Techopedia

What Does Lightweight Protocol Mean?

Lightweight protocol refers to any protocol that has a lesser and leaner payload when being used and transmitted over a network connection. It is simpler, faster and easier to manage than other communication protocols used on a local or wide area network.

Advertisements

Techopedia Explains Lightweight Protocol

Lightweight protocol typically provides the same or enhanced services as their heavier counterpart, but have a lighter footprint in various ways. Lightweight protocols code performs faster than standard protocols. They tend to have lesser overall size, leave out unessential data and might use a data compression technique to have a lighter effect on network communication. For example, TCP/IP protocol stack is considered lighter and much faster than the OSI protocol stack. Lightweight directory access protocols (LDAP), lightweight extensible authentication protocol (LEAP) and skinny call control protocol (SCCP) are some popular examples of lightweight protocols.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…