Lithium Polymer Battery (LiPo Battery)

Why Trust Techopedia

What Does Lithium Polymer Battery (LiPo Battery) Mean?

A lithium-polymer (LiPo, LIP or Li-Poly) battery is a type of rechargeable battery that uses a soft polymer casing so that the lithium-ion battery inside it rests in a soft external “pouch.” It may also refer to a lithium-ion battery that uses a gelled polymer as an electrolyte. However, the term commonly refers to a type of lithium-ion battery in a pouch format.

Advertisements

The more accurate name for this type of battery is lithium-ion polymer battery.

Techopedia Explains Lithium Polymer Battery (LiPo Battery)

Lithium-polymer batteries are lighter and more flexible than other kinds of lithium-ion batteries because of their soft shells, allowing them to be used in mobile and other electronic devices, as well as in remote control vehicles.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…