Local Number Portability (LNP)

Why Trust Techopedia

What Does Local Number Portability (LNP)Mean?

Local number portability (LNP) is a service provided by a telecommunications service provider that enables users to port their telephone number in between different service providers and geographical locations. It allows users to keep the same land line or phone number while changing their local exchange carrier (LEC).

Advertisements

Techopedia Explains Local Number Portability (LNP)

LNP primarily helps telecom end users access the existing number regardless of their physical location or the service provider being used. For example, through LNP, a local resident can carry/port an existing number even if they have moved to a new provider, a new home or even a new city.

Typically, LNP works through a local routing number (LRN) service that provides call routing service for telecommunication operators. In the U.S., LNP and LRN are managed by number portability administration centers (NPAC), which generate a new LRN each time a customer switches providers and send that LRN to the new provider to help them route calls for that number.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…