Local Drive

Why Trust Techopedia

What Does Local DriveMean?

A local drive is a computer disk drive that is installed directly within the host or the local computer. It is a computer’s native hard disk drive (HDD), which is directly accessed by the computer for storing and retrieving data.

Advertisements

A local drive may also be called a local disk.

Techopedia Explains Local Drive

Local drive is one of the most common use models and implementations of an HDD. It is installed in a computer through any of the motherboard disk interfaces such as serial, ATAPI or SATA. A local drive can be contrasted with a network or remote drive, which is installed on a network server and accessed over the network.

As opposed to a network drive, a local drive provides much faster data access speed. Moreover, a computer can have more than one local drive.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…