Differential Incremental Backup

Why Trust Techopedia

What Does Differential Incremental Backup Mean?

Differential incremental backup is a data backup process that backs up data files and objects that have been modified since the last Level 1 incremental backup. It is a backup technique that only backs up modified data since the last incremental backup, rather than the complete data sets.

Advertisements

Techopedia Explains Differential Incremental Backup

Differential incremental backup primarily helps in optimizing the backup process by selectively backing up data. It is a type of incremental backup technique that works after a Level 0 incremental backup has already been performed. Typically, differential incremental backup works through data backup software that has the ability to record and maintain versions of each data object. Before initiating an incremental or data backup, the backup software will look for a Level 1 backup. If there is no Level 1 backup, the software initiates backup from the Level 0 backup. For example, if an incremental backup is performed on a daily basis, differential incremental backup will back up the modified data since the last day’s backup.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…