Lumen (lm)

Why Trust Techopedia

What Does Lumen (lm) Mean?

A lumen (lm) is the International System of Units (SI) measurement for luminous flux (brightness). It is defined as: the amount of light emitted when considering a solid angle of one steradian (sr), from a source that discharges to an equal light in all directions, with the strength of one candela (cd). The unit is defined in terms of steradian because light spreads in all three dimensions, hence the angle must be observed.

Advertisements

Techopedia Explains Lumen (lm)

The lumen is often misinterpreted as the watt, which is inaccurate. The watt is the measure energy which, when supplied to a bulb, produces luminous light. The brightness of this light is measured in lumens. European Union legislation has set the criteria for light to be measured in lumens, supplied by a primary source. The amount of light emitted (lumens) depends on the type of source and spectrum of light.

In terms of technology, lumens are used to measure the brightness of devices such as monitors, televisions and projectors.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…