Markup

Why Trust Techopedia

What Does Markup Mean?

Markup is language in the form of code instructions where each code instruction is inserted in a markup-language-based file to tell the markup-based viewer software where to put this text or that graphic. Each written code affects the final look of a markup-language-based file, which includes text attributes, graphic positions and picture size. The most well-known markup languages include HTML, XML and XHTML.

Advertisements

Techopedia Explains Markup

Although there are software packages that translate graphical and other object structures into markup code, a developer can also write the markup-based code himself. It is highly recommended that all Internet application developers learn markup language details, even if they are going to use a graphics-based editor to design their website. This is because graphics-based editors may not have the full functionality that is required, and there are applications that need manual editing like inserting code that links to other Web published components, such as the banners and ads used in affiliate programs.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…