Optical Fiber

Why Trust Techopedia

What Does Optical Fiber Mean?

An optical fiber is a flexible, transparent strand of very pure glass that acts as a light pipe to transmit light between two ends of the fiber. Optical fibers have a core surrounded by a cladding layer made of dielectric material. The optical signals in the core are confined by establishing a refractive index that is greater than the cladding.

Advertisements

Techopedia Explains Optical Fiber

Optical fibers is used as a medium for telecommunication and networking. Light in a fiber optic cable travels through a core by constantly bouncing from the cladding, a principle termed total internal reflection. As the cladding does not absorb any light from the core, light waves travel longer distances. Fibers with a sizable core diameter may be analyzed by geometrical optics. These fibers are called multi-mode fiber.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…